Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

bezpiecznaszkołaPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w bieżącym roku szkolnym uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń" zdobywając certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Realizowaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Równocześnie udział w konkursie posłużył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.

W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała społeczność szkolna. Niektóre spotkania odbywały się z udziałem przedstawicieli: Policji, Straży Pożarnej.

W czasie prowadzonych zajęć, konwersatoriów i spotkań z zaproszonymi gośćmi nasi uczniowie uświadomili sobie, które z ich zachowań i  zachowań innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenia dla innych. Szukali sposobów poprawy bezpieczeństwa oraz poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej. Zdobyli także podstawowe informacje związane z profilaktyką uzależnień. Uczestnicy konkursu rozpoznawali zagrożenia płynące z kontaktów z grupą podwórkową. Wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia. Nabyli również umiejętność udzielania pierwszej pomocy  w określonych sytuacjach.

Udział w projekcie konkursowym nauczył wiele zarówno uczniów, jak   i nauczycieli, zmusił do refleksji nad sobą, uwrażliwił  na krzywdę i problemy innych oraz pokazał drogę wyjścia z trudnych sytuacji. Dzięki wspólnej pracy nad poszczególnymi zadaniami zdobyliśmy nie tylko duży zasób wiedzy i doświadczenia życiowego, ale mogliśmy poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie, otworzyć się na drugiego człowieka   i środowisko lokalne. Zrozumieliśmy, że wokół nas są inni ludzie, którzy mogą potrzebować naszej pomocy i to nie kosztuje wiele, wystarczy posłuchać i zechcieć pomóc.

Wszystkim uczestnikom, realizatorom, osobom współpracującym i wspierającym realizację naszego projektu serdecznie dziękują za pracę, pomoc i ogromne zaangażowanie. To dzięki WAM odnieśliśmy ten ogromny sukces.

Koordynator projektu: Ewa Kamińska