Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Biblioteka

Podaruj książkę bibliotece

publicar-libro

 

Akcja "Podaruj książkę bibliotece"

w ramach "MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH"

 

Jeśli masz w domu niepotrzebne książki: nowości, przeczytane lektury, książki, z których już "wyrosłeś", podaruj je bibliotece szkolnej.

Dasz szansę przeżycia ciekawych przygód innym czytelnikom. Na stronie tytułowej możesz napisać swój cytat lub myśl dla przyszłego czytelnika, np. "Przyjemnego czytania".

Czekamy wyłącznie na książki w idealnym stanie!

Akcja "Makulatura"

makulaturaUWAGA, UWAGA, UWAGA!!!
AKCJA „MAKULATURA”
październik 2017- maj 2018

 1. Zbiórka makulatury organizowana jest w formie konkursu – rywalizacji między poszczególnymi klasami naszej szkoły.
 2. Dla najbardziej zaangażowanej klasy, która zbierze najwięcej makulatury przewidziana jest nagroda NIESPODZIANKA.
 3. Uzyskane pieniądze ze zbiórki makulatury przeznaczone będą na zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej, cele charytatywne, pomoce szkolne.
 4. Zasady zbierania i ważenia makulatury:
 • za zbiórkę makulatury w poszczególnych klasach odpowiadają gospodarze klas pod opieką wychowawców;
 • ważenie makulatury odbywać się będzie w klasach w obecności wychowawcy; każdorazowo wyniki proszę podać do nauczyciela świetlicy lub biblioteki;
 • makulatura musi być ułożona w paczki przewiązane sznurkiem!

Organizator
Biblioteka szkolna, Świetlica szkolna

Godziny Otwarcia

Rok szkolny 2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 14.00

WTOREK

8.45 – 12.45

ŚRODA

8.45 - 11.30

12.15 - 13.20

CZWARTEK

7.45 – 13.20

PIĄTEK

7.45 – 13.15

Konkursy i Akcje

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Akcja "Podaruj książkę bibliotece"

w ramach MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH"

 

Jeśli masz w domu niepotrzebne książki: nowości, przeczytane lektury, książki, z których już "wyrosłeś", podaruj je bibliotece szkolnej.

Dasz szansę przeżycia ciekawych przygód innym czytelnikom. Na stronie tytułowej możesz napisać swój cytat lub myśl dla przyszłego czytelnika, np. "Przyjemnego czytania".

Czekamy wyłącznie na książki w idealnym stanie!

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Zwiastuny wiosny”

 

Regulamin:

 1. 1.Uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje zdjęcia ukazujące pierwsze zwiastuny wiosny - najpiękniejszej pory roku, kiedy przyroda budzi się do życia.
 2. 2.Format fotografii: A 4 lub A 5.
 3. 3.Każdy uczestnik może przekazać do udziału w konkursie 1 - 3 fotografii.
 4. 4.Dane autora: imię i nazwisko, klasę, należy zapisać delikatnie na odwrocie każdej fotografii.
 5. 5.Prace trzeba przekazać do biblioteki szkolnej w terminie do                                  24 kwietnia 2017 r.
 6. 6.Czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału                          w konkursie!

                                                      

                                                       Organizator

Biblioteka szkolna

....................................................................................................................................

 

Wyniki konkursu czytelniczego o H. Sienkiewiczu i jego twórczości

 

I miejsce- Joanna Osiecka i Sebastian Bednarski z klasy IIIa

II miejsce- Julia Wietecka i Angelika Renkel z klasy IIIb

 

......................................................................................................................................

 

UWAGA! KONKURS!

Konkurs czytelniczy o H. Sienkiewiczu i jego twórczości

REGULAMIN:

 1. Konkurs będzie obejmował wiedzę dotycząca życia                        i twórczości H. Sienkiewicza (Trylogia, Krzyżacy,          Quo vadis, Janko Muzykant, W pustyni i w puszczy, Na polu chwały, Latarnik).
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach w bibliotece szkolnej (w formie testów pisemnych):

I etap – wtorek 13.12.2016 r. godz. 8.50,

II etap – piątek 16.12.2016 r. godz. 10.30.

 1. Biblioteka szkolna udostępnia źródła wiedzy (biografie, streszczenia) o H. Sienkiewiczu oraz jego dzieła.
 2. Do udziału w konkursie zgłaszają się drużyny dwuosobowe (minimum jedna z każdej klasy). Zapisy w bibliotece do
 3. Dla zwycięzców dyplomy i nagrody książkowe.

Bądźcie aktywni! Weźcie udział w konkursie! Zapraszamy!

 

Organizator: Biblioteka szkolna

 

............................................................................................................................................

UWAGA, UWAGA, UWAGA!!!

AKCJA „MAKULATURA”

październik 2016- maj 2017

 1. Zbiórka makulatury organizowana jest w formie konkursu – rywalizacji między poszczególnymi klasami naszego gimnazjum.
 2. Dla najbardziej zaangażowanych dwóch klas, które zbiorą najwięcej makulatury przewidziana jest nagroda NIESPODZIANKA.
 3. Uzyskane pieniądze ze zbiórki makulatury przeznaczone będą na zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej, cele charytatywne, pomoce szkolne.
 4. Zasady zbierania i ważenia makulatury:
 • za zbiórkę makulatury w poszczególnych klasach odpowiadają gospodarze klas pod opieką wychowawców;
 • ważenie makulatury odbywać się będzie w klasach po wcześniejszym zgłoszeniu tego do nauczyciela świetlicy lub biblioteki;
 • makulatura musi być ułożona

w paczki przewiązane sznurkiem!

                                                                                                                          Organizator

                                                                              Biblioteka szkolna, Świetlica szkolna

        

 

 

Akcja "Książka dla biblioteki"

 Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy…

 Biblioteka szkolna
zaprasza wszystkich czytelników
i sympatyków książki oraz naszej biblioteki do włączenia się do akcji "Książka dla biblioteki"

Jeżeli masz ciekawą, przeczytaną
i niepotrzebną książkę lub czasopisma w dobrym stanie "technicznym", to koniecznie podaruj je bibliotece.
Zrobisz tym radość nam i naszym czytelnikom.

Czytana książka żyje dalej!!!

 

REGULAMIN AKCJI

1. Akcja trwa cały październik.

2. W akcji uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani ( uczniowie naszego gimnazjum, absolwenci,   rodzice uczniów, nauczyciele oraz wszystkie inne chętne osoby).

3. W ramach akcji zbierane będą książki beletrystyczne, popularnonaukowe , lektury, czasopisma itp.

4. Stan książek powinien być co najmniej dobry.

5. Lista darczyńców będzie się pojawiała  na stronie internetowej biblioteki.

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 


 

UWAGA! UWAGA!

 

 

 

Szkolny konkurs plastyczny

 

pod hasłem:

 

„Wiosenny pejzaż Nasielska i okolic”

 

 

 

Regulamin:

 

 

 

 1. Praca plastyczna ma być samodzielnym projektem   przedstawiającym okolice Nasielska i okolic, czyli Mazowsza.
 2. Technika: dowolna.
 3. Format pracy: A2.
 4. Na odwrotnej stronie należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę.
 5. Prace należy przekazać do biblioteki szkolnej w terminie do 10 czerwca 2013 r.
 6. Nagrody rzeczowe.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

                                                 Organizator

 

Biblioteka szkolna

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego

 

"Projekt okładki książki J.I. Kraszewskiego"

I miejsce – Monika Ostrzeniewska kl. 3 b

 

 

II miejsce – Ewelina Karolak kl. 3 b

 

 

III miejsce – Weronika Modzelewska kl. 3 c

 

 

Wyróżnienia – Radosław Majstrenko kl. 3 d

 

 

Wyróżnienia - Konrad Lipiński kl. 3 c

 

 

Wyróżnienia - Jolanta Darkowska kl. 3 d

 

 

Wyróżnienia - Łukasz Stoma kl. 1 e

-----------------------------------------------------------------------

 

AKCJA „MAKULATURA”

październik 2012- maj 2013

 

1. Zbiórka makulatury organizowana jest w formie konkursu – rywalizacji między poszczególnymi klasami naszego gimnazjum.

2. Dla najbardziej zaangażowanych trzech klas, które zbiorą najwięcej makulatury przewidziana jest nagroda NIESPODZIANKA.

3. Uzyskane pieniądze ze zbiórki makulatury przeznaczone będą na zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej oraz na ogólnopolską akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

4. Zasady zbierania i ważenia makulatury:

· za zbiórkę makulatury w poszczególnych klasach odpowiadają gospodarze klas pod opieką wychowawców

· ważenie makulatury odbywać się będzie w pokoju pielęgniarki

· makulatura musi być ułożona w paczki przewiązane sznurkiem.

ORGANIZATORZY

Biblioteka szkolna

Koło ekologiczne

Świetlica szkolna

 


 

 

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
UTWORÓW JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

 

Cele konkursu:

- propagowanie kultury czytelniczej,

- podniesienie poziomu czytelnictwa,

- popularyzacja  prozy Józefa Ignacego Kraszewskiego,

- kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

 

Regulamin konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: I- klasowy, II- szkolny.

I etap (październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych)

Każda klasa wypożycza wybraną przez siebie książkę Józefa Ignacego Kraszewskiego z biblioteki szkolnej i czyta ją ( przynajmniej jej obszerne fragmenty). Zna jej tematykę.

Każdy uczeń z klasy wybiera ciekawy fragment przeczytanej książki i przygotowuje się do pięknego głośnego czytania.

Uczeń czyta głośno wybrany fragment książki na forum klasy podczas lekcji języka polskiego.

Fragment powinien być czytany przez około 3 minuty. Przy wyborze fragmentu może pomóc nauczyciel.

Nauczyciel polonista ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.

Najpiękniej  czytająca osoba  z klasy bierze udział w II etapie konkursu.

Osoby do II etapu wybiera nauczyciel polonista i zgłasza nazwiska uczniów do biblioteki szkolnej do końca października.

 

II etap (listopad)

§ Uczeń czyta wybrany fragment przed jury.

§ Wystąpienia uczestników zostają ocenione przez jury II etapu. Jury wybiera „ Mistrza pięknego czytania”.

§ Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

ORGANIZATORZY

Biblioteka szkolna

p. Kinga Soliwoda

 


 

 

Akcja "Książka dla biblioteki"
Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy…

 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książki oraz naszej biblioteki do włączenia się do akcji "Książka dla biblioteki"

Jeżeli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę lub czasopisma w dobrym stanie "technicznym", to koniecznie podaruj je bibliotece.

Zrobisz tym radość nam i naszym czytelnikom.

Czytana książka żyje dalej!!!

 

REGULAMIN AKCJI

1. Akcja trwa cały październik.

2. W akcji uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani ( uczniowie naszego gimnazjum, absolwenci,    rodzice uczniów, nauczyciele oraz wszystkie inne chętne osoby).

3. W ramach akcji zbierane będą książki beletrystyczne, popularnonaukowe , lektury, czasopisma itp.

4. Stan książek powinien być co najmniej dobry.

5. Lista darczyńców będzie się pojawiała  na stronie internetowej biblioteki.


 

 

Szkolny konkurs plastyczny
pod hasłem:
„Projekt okładki książki Józefa Ignacego Kraszewskiego”
2012 – Rokiem J. I. Kraszewskiego

Regulamin:

1.Praca plastyczna ma być samodzielnym projektem okładki wybranej książki J. I. Kraszewskiego zawierającym tytuł książki oraz nazwisko pisarza.

2.Technika: kolaż ( technika łączona).

3.Format pracy: A3.

4.Na odwrotnej stronie należy umieścić:      imię i nazwisko ucznia, klasę.

5.Prace należy przekazać do biblioteki szkolnej w terminie do 19 listopada 2012 r.

6.Nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator:

Biblioteka szkolna

 

 

Nowości książkowe

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

NOWOŚCI PAŹDZIERNIKOWE

 

1. S.B. Hayes "Jad. Chcę ukraść twoje życie"

Jad to trzymający w napięciu thriller psychologiczny o nastoletniej Katy, jej wchodzeniu w dorosłość, pierwszych miłosnych uniesieniach oraz zazdrości. W tle przewijają się mroczne sekrety, które kryje przeszłość, a Katy ma przeświadczenie o obecności w jej życiu sił nieczystych.
Problemy zaczynają się, gdy w miasteczku pojawia się olśniewająca Genevieve. Dziewczyna jest w tym samym wieku co Katy i jest do niej niewiarygodnie podobna. Ma taki sam gust, jeśli chodzi o modę, podobny kolor włosów, rysy twarzy i figurę. Ona także interesuje się sztuką i posiada wielki talent. Po krótkim czasie pobytu w nowej szkole Genevieve zaskarbia sobie przyjaźń koleżanek Katy i wkrótce za cel obiera sobie rozkochanie w sobie chłopaka Katy, Merlina. W ten sposób w Katy rodzą się nienawiść i zazdrość, budzące w niej agresję, która z kolei rzutuje na jej relacje z przyjaciółkami i nowym chłopakiem. Jednocześnie dziewczyna przekonuje się, że jej rywalka działa z pełną premedytacją i wyrachowaniem. Podczas rozmowy twarzą w twarz Genevieve informuje Katy, że pojawiła się w jej życiu tylko po to, aby je zniszczyć. Dziewczyna postanawia zawalczyć o swoje szczęście i na własną rękę rozpoczyna śledztwo prowadzące do ustalenia bolesnej prawdy.

 

2. Henry Rider Haggard "Kopalnie króla Salomona"

Legenda głosi, że gdzieś w głębi Czarnego Lądu biblijny król Salomon ukrył niezmierzone bogactwa. Antyczne przekazy mówią o ogromnych ilościach diamentów. Nic dziwnego, że rzesze śmiałków od zawsze starały się zlokalizować skarbiec. Aż do dzisiaj — bezskutecznie. Sprawy podejmuje się Allan Quatermain – niezmordowany brytyjski poszukiwacz przygód. Wynajęty przez bogacza sir Henry’ego Curtisa, by odnalazł jego zaginionego brata, zdaje sobie sprawę, że jednocześnie ma szansę odkryć najcenniejszy skarb ówczesnego świata. Adekwatnie uzbrojony, z towarzyszami broni oraz grupą najemnych Murzynów, wyrusza w najniebezpieczniejszą podróż swojego życia.

Kopalnie króla Salomona to najbardziej znana powieść H. Ridera Haggarda, która wyniosła Allana Quatermaina do rangi ikony powieści przygodowych i uczyniła go wzorem dla takich postaci, jak Indiana Jones czy Nathan Drake. Ta fantastyczna wyprawa do serca Afryki nabiera dodatkowego smaku w doskonałym nowym tłumaczeniu.

Kopalnie króla Salomona były wielokrotnie ekranizowane. Pierwszą filmową adaptacją była brytyjska produkcja nakręcona w 1937 roku przez Roberta Stevensona z sir Cedrikiem Hardwickiem w roli głównej. Twórcy podeszli dość swobodnie do oryginalnej fabuły, wprowadzili m.in. nieobecne w książce rodzeństwo O’Brienów. Kolejną adaptacją był amerykański film z 1950 roku w reżyserii Comptona Benneta oraz Andrew Martona. W rolę Quatermaina wcielił się tym razem Stewart Granger. Również ten film w wielu miejscach odchodził od oryginału, m.in. sir Henry’ego Curtisa zastąpiła Elizabeth Curtis (w tej roli Deborah Kerr). W 1985 roku J. Lee Thompson nakręcił kolejną wersję filmu. Tym razem duet Quatermain-Curtis zagrali Richard Chamberlain i Sharon Stone. Ostatnią adaptacją powieści H. Ridera Haggarda był telewizyjny miniserial z 2004 roku z niezapomnianym Patrickiem Swayzem w roli głównej.

 

3. Zoe Marriott "Królestwo łabędzi"

Aleksandra i jej bracia wiodą beztroskie życie na królewskim dworze swojego ojca. Jednak rodzinna sielanka pryska nagle, gdy królowa ginie z łap okrutnej bestii, a król powtórnie się żeni – z kobietą, która nienawidzi pasierbów. Po nieudanej próbie odkrycia mrocznych tajemnic macochy Aleksandra zostaje wywieziona do ponurej krainy Midland, jej bracia zaś wygnani z Królestwa. Aby odmienić zły los i odzyskać braci, Aleksandra musi odnaleźć w sobie niezwykłą moc, którą czerpie z sił przyrody. Pomocny okaże się także tajemniczy książę Gabriel, z którym dziewczynę połączy gorące uczucie.

 

4. Licia Troisi "Królestwa Nashiry. Marzenie Thalithy

Nashira jest światem, w którym powietrze jest niezwykle rzadkim dobrem. Jego jedynym źródłem są ogromne drzewa, znajdujące się w całym imperium Talarii, a przetrzymuje je tajemniczy kamień. To w cieniu tych gigantycznych drzew toczy się życie ludzi, którym antyczny dogmat zabrania bezpośredniego patrzenia na niebo i jego dwa słońca. Właśnie tak żyła do tej pory Talitha, córka hrabiego Królestwa Lata, dopóki niespodziewana śmierć ukochanej siostry nie zmusiła jej do wstąpienia do klasztoru. Ale Talitha jest wojowniczką i klasztorne życie, wraz z jego wszystkimi intrygami i zakazami, jest nie dla niej. Jej przeznaczeniem jest miecz, dlatego razem z wiernym sobie niewolnikiem Saiphem planują ucieczkę. Dziewczyna jeszcze nie wie, że zakonnice strzegą pewnej tajemnicy: świat zmierza ku zagładzie, a zagrażające mu zło wkrótce przemieni każdą rzecz w ogień. Tylko jeden człowiek, ukrywany i więziony pod zarzutem rozpowszechniania herezji, wie jak można temu zapobiec. W tym wszechświecie, tak wyraźnie podzielonym na niewolników i ludzi wolnych, na wiarę i wątpliwość, na prawdę i zaściankowość, Talitha musi odbyć podróż aż do najzimniejszej krainy Talariii i znaleźć odpowiedź, która może uchronić Nashirę przed unicestwieniem.

5. Licia Troisi "Królestwa Nashiry. Dwie wojowniczki"

Po ucieczce z sekty zabójców młoda wojowniczka Dubhe musi uwolnić się od klątwy, która została na nią rzucona. Jedyną osobą, która może ją uratować jest Sennar, najpotężniejszy czarnoksiężnik, kompan i wspólnik Nihal, która przeniosła się na Nieznane Ziemie po drugiej stronie rzeki. W międzyczasie krwiożercza Gildia odkrywa w końcu jak przywrócić do życia Astera. Wszystko, czego teraz potrzebują to Ludzka Ofiara - ciało, dla reinkarnowanego tyrana. Wybrańcem staje się San, bratanek Sennara i Nihal, którego przed pazurami dzikiej sekty chroni Gnom Ido. W tym czasie Dubhe musi zmierzyć się z Reklą, Strażniczką Trucizn, najpotężniejszą spośród jej wrogów. To właśnie Rekla rzuciła klątwę i została upokorzona przez Dubhe, kiedy tej udało się uciec.

 

6. Gregory Philippa "Krucjata"

Z Europy do Ziemi Świętej wyrusza dziecięca krucjata prowadzona przez charyzmatycznego przywódcę. Luca Vero, członek tajnej organizacji o nazwie Zakon Ciemności, której zadaniem jest szukanie znaków zwiastujących nadejście końca świata, musi sprawdzić, czy wyprawa ma szanse powodzenia. W dochodzeniu pomagają mu przyjaciel Freize oraz dwie odważne dziewczyny – Izolda i Iszraq.

 

7. Eva Voller "Magiczna gondola"

Siedemnastoletnia Anna spędza wakacje w Wenecji. Podczas jednego ze spacerów jej uwagę przykuwa czerwona gondola. Dziwne. Czyż w Wenecji wszystkie gondole nie są czarne? Gdy niedługo potem Anna wraz z rodzicami ogląda paradę historycznych łodzi, zostaje wepchnięta do wody – a na pokład czerwonej gondoli wciąga ją niewiarygodnie przystojny młody mężczyzna. Zanim dziewczyna zejdzie z powrotem na pomost, powietrze nagle zacznie drżeć i świat rozpłynie się Annie przed oczami.

 

8. Marie Lucas "Między teraz a wiecznością"

A jeśli mieszkańcy zaświatów chcą ci coś powiedzieć…? Szesnastoletnia Julia najchętniej zapomniałaby o swoim dotychczasowym życiu. Dlatego w nowej szkole udaje beztroską dziewczynę z zamożnej rodziny i znajduje sobie przyjaciół, którzy nie zadają zbyt wielu pytań. Wkrótce zdobywa też chłopaka – przystojnego, popularnego Feliksa. Niestety Julia nie może przestać myśleć o Nikim, którego poznała pierwszego dnia w szkole. Chłopak skrywa jakąś mroczna tajemnicę, wszyscy schodzą mu z drogi i nie odpowiadają na pytania o niego. Pewnego dnia Niki zagaduje Julię. Ma dla niej wiadomość od jej dziadka. Tyle że dziadek Julii nie żyje… Cudowna, wywołująca gęsią skórkę historia miłości.

 

9. Holly- Janes Rahlens "Nieskończoność"

Jest rok 2264. Mroczna Zima już minęła. Średnia długość życia to sto pięćdziesiąt lat. Większość prac wykonują roboty. Ludzie posługują się mózgołączem, które pozwala im na zapisywanie wspomnień w globalnej bazie danych. Zaimek osobowy „ja” wyszedł z użycia. W tym stechnokratyzowanym społeczeństwie miłość jest czymś niepożądanym. Finn Nordstrom, dwudziestosześcioletni historyk i tłumacz martwego języka niemieckiego zostaje poproszony o zbadanie tajemniczego znaleziska – dziennika dziewczyny z XXI wieku. Tymczasem w innej czasoprzestrzeni Eliana odwiedza ulubioną berlińską księgarnię. Spotka w niej przystojnego mężczyznę, który nie wie… do czego służy guma do żucia. Co połączy tych dwoje? Niezwykła opowieść o uczuciu rodzącym się wbrew rozumowi.

 

10. Elżbieta Rodzeń "Noc świetlików"

Kiedy magia wkracza do twojego życia, nic nie jest takie jak przedtem!
Paulina przebywa w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ od kilku lat jej umysł walczy z ciałem, próbując zagłodzić ją na śmierć. Jedynym życzliwym człowiekiem dla niej jest młody pielęgniarz, Błażej. Chłopak namawia Paulinę do ucieczki. Trafia ona do domu trzech braci - młodych, tajemniczych mężczyzn. Dzięki nim przenosi się do niezwykłego świata elfów żyjących wśród ludzi. Nie wie jeszcze, że jego zasady są surowe, a sprzeciwiając się im, narazi nie tylko swoje życie, ale także życie kogoś, kogo pokochała. Dziewczyna odkrywa mroczną sferę walki o władzę, o nadprzyrodzone zdolności, o miłość.
Wszystkie zawirowania sprawią, że bohaterka będzie musiała złamać zakazy, które ją dotąd więziły, by móc uratować siebie i swoich bliskich.
Noc świetlików wprowadza nas w krainę, w której nic nie jest oczywiste i przewidywalne. Czy w każdym z nas może kryć się wielka tajemnica zmieniająca życie?

 

11. Philippa Gregory "Odmieniec"

Siedemnastoletnia Izolda zostaje zamknięta w klasztorze, aby nie mogła dochodzić swoich praw do spadku po zmarłym ojcu. Kiedy zakonnice, nad którymi sprawuje pieczę jako przełożona, zaczynają lunatykować i zdradzać oznaki obłędu, do opactwa Lucretili przybywa młody nowicjusz Luca Vero, by na polecenie samego papieża wyjaśnić sprawę. Luca i Izolda, zmuszeni stawić czoło największym lękom świata średniowiecznego – czarnej magii, wilkołakom, szaleństwu – rozpoczynają poszukiwania prawdy, swojego przeznaczenia, a także miłości. Pierwszy tom najnowszej serii autorki Kochanic króla.

 

12. Henry Rider Haggard "Ona"

 

 

Ona to opowieść o wykładającym w Cambridge profesorze Hollym i jego podopiecznym Leo Vinceyu i ich podróży do zagubionego gdzieś w afrykańskim interiorze królestwa. Impulsem do wyprawy staje się tajemnicza paczka zostawiona Leo przez ojca z poleceniem, aby otworzono ją dopiero w jego dwudzieste piąte urodziny. W pakunku bohaterowie znajdują resztki starych glinianych skorup oraz dokumenty, które sugerują, iż z rodem Vinceyów wiąże się jakaś pradawna tajemnica. Profesor Holly i Leo po licznych tarapatach docierają do królestwa we wschodniej Afryce, gdzie prymitywnymi krajowcami włada biała królowa Ayesha, która panuje jako wszechwładna Ona, a którą z młodym Leo łączą jakieś zagadkowe więzy…


Wydana w roku 1887 powieść Ona H. Ridera Haggarda, która natychmiast stała się bestsellerem, wiktoriańska podróżnicza powieść grozy, to jedna z najsilniej oddziałujących powieści we współczesnej literaturze. O tym, jak wielki wpływ miała na ich twórczość, zwierzali się tacy autorzy jak Rudyard Kipling, Henry Miller, Graham Greene, J.R.R. Tolkien czy Margaret Atwood. Ze względu na swe bogactwo znaczeniowe powieść cieszyła się wielkim zainteresowaniem psychoanalityków - odwołania do niej znalazły się w koncepcjach Sigmunda Freuda i Carla Junga, dla którego Ona była uosobieniem archetypu Animy. Z kolei wątki fantastyczne stały się inspiracją dla wielu opowieści o zaginionych cywilizacjach – m.in. Edgara Rice Burroughsa i Arthura Conan Doyle’a, czy wymyślania mitów o nieistniejących krainach w rodzaju Shangri-La, ale również wywarły wielki wpływ na klasyczne opowieści fantastyki mistycznej: Władcę Pierścieni Tolkiena i Opowieści z Narnii C.L.Lewisa.

 

13. Javier Ruescas "Play"

Dwaj bracia różni jak dzień i noc. Jeden wielki przekręt.
Aaron i Leo wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Aaron jest wrażliwy i zamknięty w sobie. Leo marzy o byciu gwiazdą. Aaron ma złamane serce. Leo walczy z całym światem. Aaron fantastycznie śpiewa, komponuje i nagrywa piosenki, nie ma jednak odwagi dzielić się nimi ze światem. Leo zrobi dosłownie wszystko, by tylko zaistnieć w show biznesie.
Kiedy Leo odkrywa nagrania brata, wpada na szalony pomysł, którym nie ma zamiaru dzielić się z Aaronem. Równanie jest proste: świetny głos Aarona + rewelacyjny wygląd Leo = wielka popularność.
Już niebawem nakręcony chałupniczą metodą teledysk z Leo w roli głównej podbija You Tube.
Gdy Aaron, wciąż przeżywający utratę ukochanej Dalili odkrywa, co zrobił jego brat, nie jest zachwycony. Dość szybko jednak daje się przekonać do udziału w przekręcie, który, być może, pozwoli mu odzyskać uczucie dziewczyny.

 

14. Javier Ruescas "Show"

Od kiedy szokująca prawda o zespole Play Serafin wyszła na jaw, w życiu braci zaszły wielkie zmiany. Po powrocie do Hiszpanii Leo próbuje szczęścia na wszelkich możliwych castingach, zresztą bez większych sukcesów. Czyżby szczytem jego ambicji miała być reklama jogurtu i nici dentystycznej? Aarón pozostał sam w Nowym Jorku i próbuje odnaleźć się w rzeczywistości, która przypomina więzienie. Jak to możliwe, że kontrola nad własnym życiem wymknęła mu się z rąk? Nie wie jednak, że największe wyzwanie dopiero przed nim: Develstar planuje zorganizować reality show, w którym publiczność będzie miała okazję poznać na wylot artystów odizolowanych od świata w pełnym kamer domu-Akademii. Nikt nie wie, do czego może się posunąć grupa młodych ludzi o silnych osobowościach i wielkich ambicjach poddanych nieustającej presji. Develstar gotów jest uciec się do wszelkich dostępnych mu metod, by zmusić Aaróna do udziału w programie.

 

15. Laura Gallego Garcia "Tam, gdzie śpiewają drzewa"

Viana jedyna córka księcia z Rocagrís wraz z nadejściem wiosny planuje swój ślub z ukochanym Robianem z Castelmar, któremu przyrzeczona została jeszcze gdy byli dziećmi. Jednak podczas święta zimowego przesilenia na zamek przybywa Wlik, rycerz z gór, aby ostrzec króla Nortii o zbliżającej się inwazji stepowych barbarzyńców. Robian, książę, jak i pozostali rycerze, zmuszeni są bronić swojego króla i ziem. Większość z nich ginie w walce i królestwo zostaje podbite przez barbarzyńców. Pozostałymi przy życiu rebelianci wraz z Vianą postanawiają uwolnić królestwo Nortii spod panowania okrutnego i pozornie nieśmiertelnego króla Haraka. Aby zwyciężyć, muszą poznać tajemnicę Wielkiego Lasu i dotrzeć tam, gdzie śpiewają drzewa... Wzruszająca i niezwykle wciągająca historia o miłości i pokonywaniu przeszkód.

 

16. Eva Voller "Ukryta brama"

Sebastiano i Anna w swoich podróżach między przeszłością a teraźniejszością przenoszą się do XIX-wiecznego Londynu. Misja, w której mają wziąć udział, jest najniebezpieczniejszą spośród tych, w które dotychczas byli zaangażowani. Jednemu ze Starców zależy na tym, aby zniszczyć bramy czasu, wyeliminować z gry wszystkich podróżników w czasie i zdobyć niepodzielną władzę nad światem. Czy uda się go powstrzymać?
"Ukryta brama" to już trzeci tom zapierających dech przygód Anny i Sebastiana. Młodzi podróżnicy w czasie byli już w Wenecji (Magiczna gondola) i Paryżu (Złoty most). Teraz odwiedzą Londyn.

 

17. Philippa Gregory "Złoto głupców"

W trzecim tomie bestsellerowej serii o tajemniczym Zakonie Ciemności młodzi podróżnicy Luca, Freize, Izolda i Iszrak przybywają do Wenecji w czasie karnawału. Podczas gdy mieszkańców miasta ogarnia szaleństwo zabawy, bohaterowie mają zbadać sprawę fałszerstwa złotych monet. W trakcie dochodzenia poznają dwoje alchemików, którzy najprawdopodobniej są w posiadaniu kamienia filozoficznego. Z biegiem czasu na jaw zaczynają wychodzić kolejne niewiarygodne, a czasem przerażające sekrety.

 

18. Eva Voller "Złoty most"

spółczesna dziewczyna. Przystojny młodzieniec. Pełen przepychu Paryż. Intryga na szczytach władzy. Historia poza czasem. Odkąd Anna dołączyła do tajnego grona podróżników w czasie, przygoda goni przygodę. Jednak w samym środku egzaminów maturalnych do dziewczyny docierają straszne wieści – jej ukochany Sebastiano zaginął w Paryżu w czasach kardynała Richelieu. Anna natychmiast udaje się w pełną niebezpieczeństw podróż i rzeczywiście znajduje Sebastiana w Paryżu. Ale to nie koniec problemów, chłopak bowiem jest muszkieterem kardynała i nie ma pojęcia, kim jest Anna. Czy uda się przywrócić mu pamięć? Złoty most, kolejny po Magicznej gondoli tom przygód Anny i Sebastiana zabiera czytelników w podróż do siedemnastowiecznego Paryża. Miłość i przygoda, intrygi i romanse przykuwają uwagę i sprawiają, że książkę czyta się jednym tchem.

 

19. Charles Kingsley "Herosi"

W niezwykłej książce Herosi Charles Kingsley wprowadza młodego Czytelnika w świat greckich mitologii, świat bogów i ludzi. Opowiada o herosach, którzy byli obdarzeni nadzwyczajnymi, boskimi zdolnościami i którzy dzięki swej sile i sprytowi stali się sławni. Z tych historii płynie wiedza na temat świata.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

NOWOŚCI MAJOWE

 

1. Jankowska-Konik Beata "Historia malarstwa. jak czytać obrazy"

2. Blanc Raymond "Łatwa kuchnia francuska"

3. Musierowicz Małgorzata "Małgorzata Musierowicz dla zakochanych"

4. Kundel Robert "Niezwykłe miejsca w Polsce"

5. Dickens Charles " Opowieść wigilijna"

6. Żeromski Stefan "Syzyfowe prace"

7. "Przewodnik szkolny. Fizyka"

 

NOWOŚCI MARCOWE

 

1. Musierowicz Małgorzata "McDusia"

2. Falk Astrid "Mieszkańcy terrariów"

3. "Origami. Fantazyjne figurki z papieru"

4. Zientek Agnieszka "Biżuteria z koralików"

5. Zientak Agnieszka "Ozdoby z filcu"

6. Musierowicz Małgorzata "Opium w rosole"

7. "Domowe hobby. Jak zrobić filifuny"

8. Boczula Agnieszka "Dobre psy"

9. Kramer Eva Maria "250 ras psów"

10. "Scrapbooking. Niezwykłe albumy na zdjęcia"

11. Garth Nix "Upadek"

12. Wójcik Tomasz "ABC Fotografii cyfrowej"

13. Provoost Anne "Upadki"

14. Clair St. Vanessa "Smak miłości"

15. Jodko-Kula Elżbieta "Anka"

16. Ciwoniuk Barbara "Ania"

17. Poblocki Dan "klucz do zaświatów"

18. Szekspir William "Romeo i Julia"

19. Rodda Emily "Pas Deltory"

20. Borek Elżbieta "Uciekinierka"

21. Jodko-Kula Elżbieta "Olka"

22. Safarzyńska Elżbieta "Chcę żyć"

23. Jodko-Kula Elżbieta "Karina"

24. Jodko-Kula Elżbieta "Julka"

 

 

Nowości Lutowe

 

1. Żmigrodzki Piotr "Mały słownik antonimów

2. Tolkien J.R.R. "Hobbit"

3. Słowacki Juliusz "Balladyna"

4. Szekspir William "Romeo i Julia"

5. Christie Agatha "Dwanaście prac Herkulesa"

6. Safarzyńska Elżbieta "Tęcza"

7. Szymeczko Kazimierz "Pościg za czarną hondą"

8. Mickiewicz Adam "Dziady"

 

NOWOŚCI STYCZNIOWE

Penguin Readers to wyjątkowa seria lektur w języku angielskim, dostępna aż na siedmiu poziomach zaawansowania. Świetna do wykorzystania w szkole lub samodzielnie po lekcjach czy na wakacjach.

 • największy wybór dzieł klasyki literatury, współczesnej prozy, fantastyki, romansów, biografii i hitów kinowych,
 • każda książka dostępna jest także z płytą CD jako Audio CD Pack,
 • słuchanie nagrania podczas czytania wspomaga zrozumienie i prezentuje prawidłową wymowę,
 • nowe ćwiczenia i lista słów do wszystkich tytułów.
.
 1. Bourne identity with CDs level 4
 1. Three short stories of Sherlock Holmes with CD level 2
 1. New York with CDs level 3
 1. Billy Elliot 3+Cd
 1. London 1+CD
 1. The Bourne Supremacy
 1. Romeo and Juliet - Level 3 (Penguin Longman Readers)
 1. Mr Bean in Town The Penguin Readers 2 Book
 1. PAR3 Titanic! Book with Audio CD / CD-ROM

 

 

NOWOŚCI PAŹDZIERNIKOWE !!!

JANE AUSTEN „EMMA”- świetnie napisana powieść o miłości, klasyczny romans rozgrywający się w scenerii XIX wiecznej Anglii. I w zasadzie taka rekomendacja powinna wystarczyć, aby sięgnąć po tę książkę z prawdziwą przyjemnością. Powieść Jane Austen ma jednak głębszy wymiar - dostarcza nie tylko wzruszeń, ale także materiału do przemyśleń nad naturą ludzką. Warto ją również przeczytać jako szczególny zapis kobiecych oczekiwań w stosunku do mężczyzn. Wiele tu wypowiadanych wprost i nieco bardziej ukrytych przyczynków do portretu męskiego ideału. Czy tak bardzo zmienił się on w ciągu tych niemal dwustu lat, jakie upłynęły od wydania Emmy?

ANNA TKACZYK „CZADERSKIE WPISY DO PAMIĘTNIKÓW- pamiętniki są dla uczniów (i nie tylko) zbiorem wspomnień zapisanych przez przyjaciół, koleżanki, kolegów, często też nauczycieli i bliskich. Na ich kartach składają podpisy ludzie ważni, warci zapamiętania. Równie ważne jest zatem to, jak się wpisują. Jednym małym wierszykiem lub aforyzmem można przecież powiedzieć o sobie bardzo wiele: o uczuciach, radościach, przemyśleniach, sposobie widzenia świata, światopoglądzie, poczuciu humoru... Dlatego pewnie tak trudno czasem znaleźć odpowiednią myśl, pozwalając wyrazić ciepłe uczucia, przywiązanie, jakąś radę życiową

CATHERINE RONDINA „CZY DOROŚLI ZAWSZE MAJĄ RACJĘ”- Nie siedź za blisko telewizora, bo sobie zepsujesz oczy! Jeśli wyjdziesz na zewnątrz z mokrą głową, przeziębisz się. Nie połknij gumy do żucia, bo będziesz ją trawić przez siedem lat. Jedz ryby, będziesz mądrzejszy. Marchewka poprawia wzrok. Nie dotykaj ropuchy, bo ci wyskoczą brodawki! Te i mnóstwo innych mądrości, które na co dzień słyszymy od dorosłych, wcale nie muszą być prawdziwe. Ale niektóre są faktycznie cenne. Jak odróżnić prawdę od wierutnej bzdury? Trzeba przeczytać tę książkę!

FRANCES H. BURNETT „MAŁA KSIĘŻNICZKA”- odważna i pełna siły woli mała Sara, córka bogatego oficera, po śmierci matki przyjeżdża z Indii na pensję do Londynu Jej wyjątkowe uprawnienia zamożnej panny na ekskluzywnej pensji, kończą się jednak z chwilą śmierci ojca i utratą rodzinnego majątku. Na tej samej pensji doznaje upokorzeń i jest wykorzystywana do najniższych posług. Zachowuje jednak dzielną i pełną godności postawę. Jakby w nagrodę los sprawia, że odzyskuje majątek i pozycję społeczną.

JOACHIM MASANNEK „ZAKRĘCONA PIŁKARSKA DRUŻYNA. LEON SUPERDRYBLER”- Leon i szóstka jego przyjaciół są zupełnie zakręceni na punkcie piłki nożnej. Od miesięcy marzą tylko o tym, że zima wreszcie się skończy i będzie można grać całymi dniami...

FELIKS WICHER”- Feliks i reszta chłopaków z Zakręconej Drużyny Piłkarskiej czują się fantastycznie. Mają za sobą pierwsze poważne zwycięstwo i marzą o tym, że kiedyś będą prawdziwymi zawodowcami grającymi przy pełnych stadionach.

WIKTORIA NIEUSTRASZONA”- Wiktoria jest najlepszą zawodniczką żeńskiej drużyny piłkarskiej, ale nie cierpi grać z dziewczynami. Marzy, by dołączyć do prawdziwej męskiej drużyny, a w przyszłości, jako pierwsza kobieta, wejść do reprezentacji  narodowej.

„JULEK HUCKLEBERRY FORT KNOX”- po wakacjach na Zakręconą Drużynę Piłkarską czekają liczne niespodzianki. Po pierwsze: ich boisko nie jest już zwykłym boiskiem, lecz prawdziwym stadionem. Po drugie: ich trener Wili skonstruował superfantastyczne oświetlenie murawy! A poza tym Zakręceni Piłkarze grają już we własnej lidze i oczywiście są z tego bardzo dumni. Julek najchętniej natychmiast opowiedziałby o tym tacie. Ale tato nie mieszka z nimi... Julek postanawia go odnaleźć i... wpada w łapy Grubego Micha. W dodatku musi wybierać między zdradą przyjaciół a bezpieczeństwem młodszego brata, Jaśka? Czy przyjaciele staną za nim murem? Czy uda się pokonać Grubego Micha? O wszystkim zdecyduje bitwa o Camelot.

DAREK LOKOMOTYWA”- Darek Lokomotywa w barwach swego klubu walczy o mistrzostwo z zakręconą Drużyną Piłkarską. Choć zdobył dwie bramki, po przegranym meczu trener wyrzuca go z zespołu... Wili zaprasza chłopaka na trening.

ROBERT BOHATER”- w decydującym meczu o Puchar Jesieni Zakręcona Drużyna Piłkarska ponosi porażkę., Robert, który zmarnował kilka akcji, czuje się za to odpowiedzialny. Jest przekonany, że dla przyjaciół z zespołu jest piątym kołem u wozu i sądzi, że wszyscy się od niego odsunęli, bo nie nadaje się na piłkarza. Na domiar złego w tym przekonaniu utwierdza go niezbyt sympatyczny znajomy ... z lustra. Tymczasem nadchodzi zima. Czy Zakręcona Drużyna Piłkarska przetrwa do wiosennego sezonu? Czy Robert Bohater rzeczywiście powinien z niej odejść? Wszystko rozstrzygnie się na Starym Stadionie w noc sylwestrową - najdziwniejszego i najbardziej zakręconego sylwestra w życiu piłkarzy z Zielonego Lasu.

 

 

NOWOŚCI WRZEŚNIOWE

 

1.Melisa de la Cruz „Słoneczny pocałunek”

2.Meg Cabot „Dziewczyna Ameryki 2. Pierwszy krok.”

3.Cecily von Ziegesar „Dziewczyna Super. Idolka”

4.Cecily von Ziegesar „Dziewczyna Super. Pokusa”

5.Cecily von Ziegesar „Dziewczyna Super. Żenada”

6.Nicole Clarke „Obiektyw nie kłamie”

7.Nicole Clarke „Ostatni krzyk mody”

8.Nicole Clarke „Teraz się popiszę”

9.Nicole Clarke „W rytmie miasta”

10.Meg Cabot „Magiczny pech”

11.Arkady Fiedler „Dywizjon 303 „

12.John R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

13.Juliusz Słowacki „Balladyna”

14.Jordi Sierra i Fabra „Truskawkowe pola”

15.Rosie Rushton „Co ty wyprawiasz, Mamo?!”

16.Rosie Rushton „Czego nie robi się z miłości”

17.Meg Cabot „Pamiętnik księżniczki 1 i 2”

 

Lektury obowiązkowe

 

Klasa I

 

 

 • Bolesław Prus: Kamizelka
 • Antoine de Saint- Exupery: Mały Książę
 • Adam Mickiewicz: Dziady cz.II
 • Juliusz Słowacki: Balladyna
 • Małgorzata Musierowicz: Opium w rosole

 

 

Klasa II

 

 

 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik
 • William Szekspir: Romeo i Julia
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit
 • Isaac Bashevis Singer: Miłość trzyma się mocno
 • Molier: Skąpiec
 • Aleksander Fredro: Zemsta

 

 

 

 

Klasa III

 

 

 • Agatha Christie: Dwanaście prac Herkulesa
 • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek przy moście
 • George Orwell: Folwark zwierzęcy

 

 

KLASA IV

1. Jan Brzechwa -"Akademia Pana Kleksa"

2. Jean- Jacques Sempe, Rene Goscinny -"Mikołajek"

3. Janusz Christa " Kajko i Kokosz- szkoła latania"

4. Adam Mickiewicz -"Pan Tadeusz" (fragmenty)

 

 

KLASA VII

1. Antoine de Saint- Exupery "Mały Książę"

2. Aleksander Fredro -"Zemsta"

3. Henryk Sienkiewicz -"Latarnik"

4. Charles Dickens -"Opowieść wigilijna"

5. Adam Mickiewicz- "Dziady cz. II"

6. Juliusz Słowacki- "Balladyna