Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Akcja "Makulatura"

makulaturaUWAGA, UWAGA, UWAGA!!!
AKCJA „MAKULATURA”
październik 2017- maj 2018

  1. Zbiórka makulatury organizowana jest w formie konkursu – rywalizacji między poszczególnymi klasami naszej szkoły.
  2. Dla najbardziej zaangażowanej klasy, która zbierze najwięcej makulatury przewidziana jest nagroda NIESPODZIANKA.
  3. Uzyskane pieniądze ze zbiórki makulatury przeznaczone będą na zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej, cele charytatywne, pomoce szkolne.
  4. Zasady zbierania i ważenia makulatury:
  • za zbiórkę makulatury w poszczególnych klasach odpowiadają gospodarze klas pod opieką wychowawców;
  • ważenie makulatury odbywać się będzie w klasach w obecności wychowawcy; każdorazowo wyniki proszę podać do nauczyciela świetlicy lub biblioteki;
  • makulatura musi być ułożona w paczki przewiązane sznurkiem!

Organizator
Biblioteka szkolna, Świetlica szkolna