Otrzęsiny

W dniu wczorajszym odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych. Organizatorem był Samorząd Uczniowski a do społeczności uczniowskiej młodszych kolegów wprowadzili 2-go klasiści. Były konkursy, zabawy a na koniec wspólna dyskoteka.