Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Zakończenie roku szkolnego

W Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku również.

Piątek 28 czerwca był dniem, na który od dawna wyczekiwali wszyscy uczniowie. Rok szkolny 2012/2013 był czasem wytężonej pracy całej społeczności szkolnej. Po dziesięciu miesiącach przyszła pora na tak długo wyczekiwane wakacje!


Ostatnim akcentem w Publicznym Gimnazjum Nr 1 było uroczyste zakończenie roku szkolnego wraz z pożegnaniem uczniów klas III, którzy opuścili już mury naszej szkoły. Ostatni dzień w szkole rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej w naszym kościele, natomiast po niej spotkaliśmy się wszyscy, cała społeczność szkolna, w hali sportowej, aby wziąć udział w uroczystym apelu, na którym klasy trzecie zaprezentowały swój pożegnalny program artystyczny. Mocnym i zarazem przepięknym akcentem rozpoczynającym był odtańczony przez naszych absolwentów polonez. Dziewczęta w długich sukniach, z różami w dłoniach, chłopcy z dumą noszący garnitury – wszyscy niesamowicie przejęci. Pokaz tych umiejętności to tradycja naszej szkoły. Od wielu lat, tak i w tym roku uczniowie ćwiczyli swój występ pod czujnym okiem Pani Jolanty Skurczyńskiej. Potem było już mniej poważnie. Skecze, piosenki, wiersze doprowadzały nie tylko do śmiechu, ale także i do łez. Kiedy główni aktorzy skończyli swój występ Pani Dyrektor – Bożenna Zawadzka – Roszczenko wraz z Panią Wicedyrektor – Moniką Bagińską podsumowały naszą całoroczną pracę oraz wraz zaproszonymi gośćmi: Panią Dyrektor ZOSiP-u – Hanną Pietrzak i Panem Burmistrzem Mirosławem Łukowskim wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, nagrody książkowe i stypendia pieniężne nie tylko za wspaniałe osiągnięcia w nauce, ale także za wyniki sportowe. A tych było w tym roku szkolnym szczególnie dużo. Absolwentom życzymy dobrego startu w przyszłość i udanych wakacji. Być może spotkamy się w dorosłym życiu i będziemy mieli co wspominać. A my już za dwa miesiące spotkamy się ponownie w murach naszej szkoły.
Na koniec pragniemy serdecznie pogratulować uczniom osiągniętych wyników w nauce, sukcesów sportowych, nabycia nowych umiejętności i kompetencji. Chcielibyśmy również przy tej okazji złożyć podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Niepedagogicznym za rok wytężonej i sumiennej pracy, za wytrwałość w działaniach na rzecz edukacji. Szczególne podziękowania należą się również rodzicom za zaangażowanie, służenie radą, pomocą i wspieranie naszej placówki. Wszystkim życzymy, aby rozpoczynający się czas wakacji był okazją do należnego odpoczynku oraz oderwania się od obowiązków szkolnych, a także czasem radości oraz mądrego i bezpiecznego „leniuchowania”.


Koło Dziennikarskie PG Nr 1
Sandra Borzyńska, Olga Jaszczak – kl. 1a
pod kier. P. Moniki Bagińskiej