Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Ślubowanie

Jak co roku, tak i w tym, pierwszoklasiści przystąpili do uroczystego ślubowania, które odbyło się 1 października 2010 r. o godzinie 13:20.W tym dniu w małej sali zgromadziły się wszystkie klasy I , ich wychowawcy, przedstawiciele klas starszych oraz rodzice.

Na początku uroczystości krótkim przemówieniem przywitała wszystkich wice dyrektor naszej szkoły, Pani Monika Bagińska. Następnie nadeszła pora na najważniejszą część programu – zaprzysiężenie. W tym momencie na środek sal wystąpili gospodarze klas, którzy z wyciągniętymi ku sztandarowi dłońmi przysięgli aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu naszej szkoły, rozwijać swe możliwości intelektualne, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, dbać o pozytywny wizerunek swej szkoły i godnie ją reprezentować, przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum, z szacunkiem i kulturą zwracać się do nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz do koleżanek i kolegów, dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole, być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Po części oficjalnej miała miejsce krótka część artystyczna, którą przygotowały panie: i Katarzyna Popielarska, Agnieszka Pałaszewska, Katarzyna Świderska i pan Waldemar Łączyński. Udane występy solistów nagrodzone zostały gromkimi brawami. Od tej chwili wszyscy pierwszoroczniacy uroczyście zostali przyjęci do braci uczniowskiej Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.

 

 

 

 

Basia Konerberger, kl. II A

Koło Dziennikarskie PG Nr 1