Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Święto Pierwszaków

pierwszaki„Zaszumiały drzewa przed szkołą,

witaj, pierwsza klaso!

Zagruchał srebrnoszary gołąb,

witaj, pierwsza klaso!”

6 października 2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku odbyła się długo oczekiwana Uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. Do tego dnia dzieci przygotowywały się od pierwszego tygodnia nauki. Poznały swoje prawa i obowiązki, zasady panujące w nowym, ważnym dla nich miejscu, doświadczyły życia szkolnego.

W wyniku reformy oświaty, po długiej przerwie przywitaliśmy w społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Rozpoczynają oni ośmioletni cykl kształcenia w szkole podstawowej. W naszej placówce powstały 2 oddziały klas pierwszych.

Dzień Ślubowania to wyjątkowe wydarzenie, na które pierwszaki zaprosiły burmistrza Nasielska p. Bogdana Ruszkowskiego, p. Hannę Pietrzak – dyrektor Centrum Usług Wspólnych, p. dyrektor Katarzynę Świderską, p. wicedyrektor Iwonę Górecką oraz swoich rodziców.

Na początku uroczystości, naszych pierwszaków powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz harcerki. Starsi koledzy udzielili kilku rad dotyczących życia w społeczności szkolnej oraz zapewnili o swojej pomocy. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie podczas części artystycznej przygotowanej pod czujnym okiem pań: Beaty Białoruckiej, Doroty Fijalskiej, Anny Łączyńskiej. Pięknie wybrzmiewały słowa piosenek, liczne recytacje. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny, znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Pierwszoklasiści błysnęli talentem. Za swój występ zebrali gromkie brawa. Pokazali, że są gotowi zostać uczniami.

Następnie w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania p. dyrektor „magicznym ołówkiem” dotykała ramienia każdego pierwszaka wypowiadając słowa:

„pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej”.

Uczniowie klasy I a i I b zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz pierwszego ważnego dokumentu – legitymacji szkolnej.

Wiele ciepłych słów oraz życzeń usłyszały dzieci z ust pani dyrektor oraz zaproszonych gości. Po „sesji zdjęciowej” w klasach czekał na dzieci słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ten wyjątkowy dzień na pewno na długo zapadnie im w pamięci. Życzymy naszym Wychowankom zapału do pracy, satysfakcji płynącej ze zdobywania wiedzy oraz wielu szkolnych przyjaźni.

Galeria zdjęć

Wychowawcy Klas I
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku