Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Przekaż 1 % podatku!!!

Przekaż nam 1 % podatku !!!

Nazwa: FUNDACJA  FUN  KAYAK

Adres: ul. MRUGACZA 1/22   05-120 LEGIONOWO

KRS: 0000 222 856

Uwaga: po dokonaniu rozliczenia podatku za 2010 rok i ewentualnym przekazaniu nam 1 % podatku, prosimy o dostarczenie kserokopii strony z rubryką informującą o przekazaniu 1 % do Sekretariatu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.

Fundacja Fun Kayak przekaże nam wszystkie zebrane w ten sposób środki, które Szkoła będzie mogła przeznaczyć na dofinansowania obozów sportowych oraz pomoc najbardziej potrzebującym uczniom.