Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Sukces plastyczny naszych uczniów

plas„Przyroda - Twój Przyjaciel” - to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody , do którego zaproszono uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konkursu byli Mieszkańcy Ekosystemów Leśnych. Głównym celem konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży do poznawania otaczającej przyrody i odkrywania nowej wiedzy przyrodniczej, poznanie środowiska leśnego i jego roli w przyrodzie, pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt żyjących w polskich lasach.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A4. Termin wykonania pracy przypadał na koniec kwietnia, natomiast finał i wręczenie nagród odbyło się 12 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.

Uczniowie naszej szkoły zajęli miejsca na podium. Drugie miejsce zdobyła uczennica klasy 0a – Eliza Liberadzka, natomiast trzecie miejsce uczeń klasy 2a – Szymon Zawadzki.

Szczególne podziękowania należy skierować do p. Agnieszki Domańskiej – opiekuna Szkolnego Koła LOP, która zainspirowała dzieci do udziału w konkursie i przybliżyła tematykę ekologiczną.

Galeria zdjęć