Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Podręczniki do religii

Podręczniki do religii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
na rok szkolny 2019/2020

(do zakupu przez rodziców)

Klasa „O”

„Kocham dobrego Boga”   red. D. Kurpiński, E. Osewska;   Wydawnictwo Jedność (Kielce)

KLASA I

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy

KLASA II

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW

KLASA III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

KLASA   IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW
Zeszyt ćwiczeń : Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW

KLASA V

Tytuł podręcznika: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW

KLASA VI

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Bez zeszytu ćwiczeń

KLASA VII
Tytuł podręcznika:  Szukam Was ks. Władysław Kubik, WAM

KLASA VIII

Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM