Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

erasmus +

Szkolenia W Ramach Projektu Erasmus+

szkolenieCzworo nauczycieli naszej szkoły współpracuje nad projektem „Helping hand” w ramach programu Erasmus+. Celem naszego projektu jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom, poszukiwanie nowych rozwiązań, stosowanie ciekawych metod pracy i podniesienie jakości pracy naszej placówki.

Po przebytych kursach metodycznych we Włoszech i na Malcie, współrealizatorki projektu, panie: Ewa Kamińska i Anna Łączyńska podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami i przeprowadziły szkolenia kadry.

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 28 sierpnia , tematem spotkania była współpraca rodziców ze szkołą. Szkolenie miało charakter warsztatowy, podczas szkolenia zostały zaprezentowane różne metody i narzędzia pracy. Najważniejszym wnioskiem z tego spotkania jest to, że zarówno szkoła jak i nauczyciele, rodzice i szereg innych instytucji, wszyscy mamy wspólny cel i wokół tego celu, jakim jest dobro dziecka, powinniśmy zjednoczyć swoje siły, być partnerami współpracującymi ze sobą, niezależnie od okoliczności i zmieniających się, czasem trudnych warunków. Powinniśmy uzupełniać się, pomagać sobie, wymieniać się spostrzeżeniami, poglądami i mieć świadomość, że każda ze stron ma prawo do błędu, za który czasami trzeba zapłacić, jednak można pomylić się i coś po drodze naprawić.

Więcej…

Kurs dla nauczycieli SP nr 1 na Malcie

maltaW dniach od 03 do 07czerwca 2019 r. współrealizatorki projektu „Helping hand” p. Ewa Kamińska i p. Anna Łączyńska wzięły udział w kolejnym zorganizowanym kursie metodycznym w Bahar ic-Caghaq na Malcie. Głównym tematem szkolenia było wsparcie nauczycieli i  rodziców w działaniach podejmowanych z dziećmi o nieprawidłowych zachowaniach “Helping teachers and Parents Manage Child Disruptive Behaviours in Different Contexts’ ”

Nauczyciele z Hiszpanii, Finlandii, Cypru i Polski mieli okazję do zastanowienia się nad tym, jak skutecznie pracować z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami układu nerwowego (ADHD), spectrum autyzmu, Zespołem Aspergera. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów – psychologów, neurologów  pracujących z dziećmi, które mają tego typu dysfunkcje.

Więcej…

Kurs dla nauczycieli SP Nr 1 we Włoszech

erasmusW dniach 24-30.03.2019r. współrealizatorki projektu „Helping hand” p. Ewa Kamińska i p. Anna Łączyńska wzięły udział w drugim zorganizowanym kursie metodycznym w Reggio Emilia we Włoszech. Tematem przewodnim szkolenia była komunikacja społeczna w szkole, „Social communication in school: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them in school and educational contests”

Podczas ciekawego kursu współpracowali ze sobą nauczyciele, psychologowie, mediatorzy oraz pracownik specjalny, z różnych części Europy: Włoch, Belgii, Polski, Chorwacji i Litwy.

Kurs miał charakter warsztatowy, zadaniem uczestników było wspólnie opracować i przedstawić odpowiednie metody i techniki współpracy z rodzicami i ich zaangażowania w proces edukacji dzieci. Uczestnicy kursu poznali różne narzędzia, które będą mogli zastosować w swojej pracy.

Więcej…

Prelekcja

Dnia 03 stycznia 2019 roku koordynatorzy projektu Erasmus + przeprowadzili prelekcję informacyjno-promocyjną dotyczącą metody przetwarzania słuchowego Johansena dla rodziców uczniów klas 0-II oraz rady pedagogicznej naszej szkoły. Prelekcja miała na celu zapoznania rodziców z Metodą Johansena, która wspomaga rozwój dzieci w zakresie poprawy:

 • uwagi i koncentracji;
 • rozumienia mowy;
 • artykulacji;
 • komunikacji;
 • prawidłowej pisowni;
 • czytania;
 • koordynacji ruchów;
 • motoryki;
 • samooceny.

Więcej…

Pierwsze szkolenie zagraniczne nauczycieli SPNR1 w ramach programu ERASMUS +

1Kurs metodyczny w Barcelonie dotyczący kreatywnych metod pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych: „Cretive Methods In Special Needs Education”.

W dniach 03-14 lutego 2019 koordynatorki projektu „Helping hand” p. Maja Grubecka i p. Ewa Wilczyńska wzięły udział w pierwszym z zagranicznych kursów metodycznych w ramach projektu Erasmus +. Kurs, którego organizatorem była chorwacka organizacja „Pričalica“, odbył się w Barcelonie w Hiszpanii.

Tematyka szkolenia dotyczyła pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz sposobach integrowania wszystkich uczniów w procesie edukacyjnym. Zajęcia prowadzone były przez wykładowcę akademickiego oraz doświadczonego terapeutę.   W trakcie kursu omówiono problemy rozwojowe napotykane w pracy dydaktycznej, oraz zapoznano kursantów z różnorodnymi metodami pracy pozwalającymi integrować wszystkie dzieci w czasie zajęć. Szkolenie wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli o nowe (kreatywne, artystyczne, oparte na zabawie) metody pracy na lekcjach języka angielskiego. Co więcej, w trakcie szkolenia stworzono platformę online, dzięki której uczestnicy zyskali sposobność kontynuacji kontaktów zawodowych oraz dalszego dzielenia się informacjami o aktualnych wydarzeniach i zespołowych projektach.

Więcej…

Szkolenie metody Johansena

eraplusW listopadzie 2018 Panie Ewa Wilczyńska i Maja Grubecka wzięły udział w pierwszym z zaplanowanych w ramach realizowanego w szkole projektu programu Erasmus + ,,Helping Hand’’ szkoleniu Metody Johansena. Zakres kursu zorganizowanego przez Centrum Wspierania Rozwoju DOBRY START obejmował zagadnienia z teorii, diagnostyki oraz treningu dziecka z problemami w obrębie zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dzięki szkoleniu, koordynatorki projektu zyskały możliwość wzbogacenia własnego warsztatu metodycznego oraz zdobycia tytułu: Provider – Terapeuta Metody Johansena.

Efektem 40 godzinnego szkolenia jest praktyczna wiedza koordynatorek projektu ,,Helping Hand’’ w zakresie:

 •   oceny czy dane dziecko potrzebuje terapii,
 •   wykonania diagnozy,
 •   zaplanowania indywidualnego programu terapii oraz czuwania nad jej przebiegiem.

Więcej…

ERASMUS +

,,HELPING HAND’’ – EUROPEJSKI WYMIAR SZKOŁY

era1Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku jest autorem i realizatorem projektu ,,Helping Hand – Pomocna dłoń’’ w ramach Europejskiego Programu Erasmus plus – akcja KA1,,Mobilność kadry edukacji szkolnej’’.

Wniosek projektu ,,Helping Hand – Pomocna dłoń’’ został wysoko oceniony (92 punkty na 100) i uplasował się na 49 pozycji. Jedynie 159 z 740 złożonych w bieżącym roku wniosków zostało zatwierdzonych do realizacji przez Narodową Agencję.

Więcej…