Sukcesy tegorocznych absolwentów gimnazjum

Zbliża się koniec roku szkolnego, co dla uczniów klas trzecich gimnazjum oznacza wybór szkoły średniej oraz opracowanie własnego planu na przyszłość. Każdy z nich musi podejmować pierwsze, ważne decyzje. Nadszedł czas, by podsumować ich osiągnięcia oraz wyróżnić tych, którzy ciężką pracą na to zasłużyli.

Wśród trzecioklasistów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku jest wielu ambitnych uczniów, którzy podczas trzyletniej edukacji osiągnęli bardzo dobre wyniki w różnorodnych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Na szczególną uwagę zasługują jednak Ci, których sukcesy wykraczają poza granicę naszej gminy. Do takich uczniów należy m. in. Dominik Jaglarski, uczeń klasy sportowej, wychowanek Pani mgr Wicedyrektor Moniki Bagińskiej. Przez trzy lata nauki w gimnazjum osiągnął on imponujące wyniki w grze w siatkówkę. „Już po pierwszych zajęciach zauważyłem ogromny potencjał i talent Dominika, od razu zaproponowałem mu grę w klubie w Nowym Dworze Mazowieckim. Owocem naszej trzyletniej współpracy jest 2. miejsce w półfinałach Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Dominik równie dobrze radzi sobie w hali, o czym świadczy zaproszenie go na testy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale. Jest naprawdę ambitnym człowiekiem i wie, czego chce. Jego inteligencja i motywacja w trenowaniu pozwolą mu zajść bardzo daleko. Moim zdaniem, Dominik powinien z siatkówką wiązać swoją dalszą przyszłość.”- tak o chłopcu wypowiada się Pan mgr Maciej Renkiewicz, jego trener i nauczyciel wychowania fizycznego. Częste treningi i wyjazdy na mecze wymagają od Dominika wielu poświęceń i wyrzeczeń, mimo tego dobrze radzi sobie w nauce. Miejmy nadzieję, że za kilka lat zobaczymy jego nazwisko na łamach sportowej prasy oraz będziemy mogli podziwiać go w telewizji podczas największych imprez sportowych na świecie.


Ogromne słowa uznania należą się także dwójce uczniów klasy Pani mgr Justyny Kownackiej - Cyprianowi Skłuckiemu i Adzie Sitek. Osiągnęli oni ponadprzeciętne wyniki w olimpiadzie przedmiotowej. Cyprian w roku szkolnym 2010/2011 uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, co zwolniło go z części przyrodniczej i matematycznej egzaminu gimnazjalnego oraz zapewniło mu przepustkę do każdej wybranej szkoły. Rok później udało mu się uzyskać tytuł finalisty w tym samym konkursie. Ada w roku szkolnym 2012/2013 uzyskała tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Należy dodać, że do miana laureata zabrakło jej zaledwie dwóch punktów. „Takie wyniki to naprawdę ogromny sukces. W pełni sobie na to zasłużyli ciężką i rzetelną pracą, nawet w czasie wolnym. Ich poziom wiedzy nie różni się od uczniów z warszawskich, często prywatnych szkół. Trzeba także podkreślić, że wielu olimpijczykom zabrakło minimalnej ilości punktów aby przejść do etapu rejonowego, im także należą się słowa podziwu.”- mówi Pani mgr Dorota Podgórska, opiekun finalistów, której pomoc i wsparcie, jak zgodnie twierdzą, było kluczem do ich sukcesu. Do ostatniego etapu konkursu uczniowie przygotowywali się pół roku, zostając na dodatkowych zajęciach w szkole. Mimo tak wielkiego zaangażowania potrafili znaleźć czas na naukę innych przedmiotów, o czym świadczą wysokie średnie ocen oraz świadectwa z wyróżnieniem. Nagrodą za tak ciężką pracę są także dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum. Jesteśmy pewni, że Ada i Cyprian, dzięki swojej pracowitości i wytrwałości osiągną wiele innych, równie znaczących sukcesów.


Uczeń klasy Pani mgr Agnieszki Pałaszewskiej, Jakub Marian Ścisiński, reprezentował naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Filozoficznym „ W drodze ku mądrości”. W roku szkolnym 2010/2011 uzyskał w nim tytuł finalisty. Trzeba podkreślić, że tylko jeden punkt dzielił go od miana laureata. Jego edukacją filozoficzną zajmowała się Pani mgr Edyta Pałaszewska, która tak wypowiada się o swoim uczniu : „ Jego wiedza filozoficzna jest naprawdę imponująca. Myślę, że już dziś byłby w stanie poradzić sobie z egzaminem z filozofii na jakimś kierunku humanistycznym. Jakub posiada przede wszystkim zdolność abstrakcyjnego myślenia. Ma nie tylko wiadomości filozoficzne, ale sam filozofuje, a to jest bardzo cenne.” Takie wyniki Jakuba bez wątpienia świadczą o jego talencie pracowitości i rzetelności. Jesteśmy przekonani, że doskonaląc te cechy, uczeń ten osiągnie duży sukces.

Wszystkim tegorocznym absolwentom gimnazjum serdecznie życzymy przyjęcia do wymarzonych szkół, zrealizowania wszystkich ambitnych marzeń i planów oraz wysokich osiągnięć zarówno sportowych, jak i naukowych  

 


Marta Raźniewska.