Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

Minęły kolejne wspaniałe wakacje. Był to dla nas wszystkich czas zasłużonego odpoczynku i zabawy. Niestety, to, co dobre, szybko się kończy. Czas na powrót do szkolnych ławek.


Po uroczystej Mszy Św., 2 września 2013 roku o godz. 9.00, odbył się apel rozpoczynający nowy rok szkolny. Uczniowie klas 2 i 3, pod opieką p. I. Miller i p. M. Grubeckiej oraz p. K. Popielarskiej, w programie artystycznym wspominali minione wakacje, przywitali kolegów i koleżanki, Grono Pedagogiczne i niepedagogicznych pracowników szkoły. Nie zapomnieli również o wydarzeniach z września 1939 roku. Szczególnie wzruszającym momentem było odczytywanie fragmentów pamiętników żyjących wtedy ludzi. Pamięć wszystkich poległych podczas II wojny światowej uczciliśmy minutą ciszy.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała p. M. Orłowska – Wiśniewska – Rzecznik Praw dziecka i Ucznia w naszej placówce oraz p. Dyrektor B. Zawadzka – Roszczenko obwieszczając rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Przed nami kolejny rok ciężkiej i wytężonej pracy. Mam nadzieję, że przyniesie ona zamierzone efekty.

Wszystkim uczniom życzę wytrwałości oraz wysokich wyników w nauce.
Pierwszakom zaadaptowania się w szkolnej społeczności,
a nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły
cierpliwości w pracy z młodzieżą.

Koło dziennikarskie PG NR 1
J. Górska, 2a