Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU

 

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są ważną lekcją demokracji, dlatego też odbyły się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku           (9.10.2013r). Zgodnie z demokratycznymi procedurami poprzedzone były kampanią wyborczą. Uczniowie ubiegający się o funkcję przewodniczącego SU przygotowali plakaty i zaprezentowali swój „program wyborczy”. Spośród wszystkich kandydatów najwięcej głosów uzyskali:

  1. Kamil Tomaszyński kl. III c (66 głosów)
  2. Wiktoria Nowacka kl. II c (40 głosów)
  3. Kacper Robak kl. II a ( 40 głosów)

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie SU oraz komisja wyborcza w składzie : Anna Wawrzyńska III a, Katarzyna Hermanowska III a, Klaudia Ostrowska III b, Olga Jaszczak II a, Bartosz Wiśniewski I b. W głosowaniu wzięło udział 315 uczniów oraz nauczyciele    

 

                                                                                                              SUG PG Nr 1 w Nasielsku