Bezpieczna Droga Do Szkoły

28 marca br. nasza szkoła wzięła udział w finale konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs odbył się w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 66 w Nowym Dworze Maz.
Gminę Nasielsk reprezentowały dwa gimnazja i dwie szkoły podstawowe. Drużyna gimnazjów składa się z Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3-go maja w Nasielsku i Gimnazjum w Starych Pieścirogach. Szkoły podstawowe to: Szkoła podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz Szkoła podstawowa w Budach Siennickich.

Konkurs miał sprawdzić wiadomości uczniów na temat ruchu drogowym oraz zwrócić uwagę bezpieczeństwa na drogach.
Uczestnicy brali udział w egzaminie teoretycznym, z którego mogli dostać się do dalszego etapu (rowerowy tor przeszkód) pod warunkiem najwyżej jednego błędu w teście.

 

Test dla szkół gimnazjalnych był testem wielokrotnego wyboru. Między konkurencjami uczniowie oglądali film profilaktyczny, oraz pokazy psa tropiącego i strażaków udzielających pierwszej pomocy.  Z drużyny gimnazjalnej naszej szkoły do rywalizacji na torze przeszkód przeszli:
Dominika Kraszewska, Natalia Kamińska, Ania Wawrzyńska, Aleksandra Rakowska, Dawid Kaczyński i Kamil Karolak. Na najlepszych czekały nagrody : aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP4 i rowery. Na podium z naszej szkoły znalazła się dwójka uczniów:

I miejsce – Aleksandra Rakowska

III miejsce –Dawid Kaczyński

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, a wiadomości o ruchu drogowym i pierwszej pomocy zawsze będą nam pomocne.

Aleksandra Rakowska IIC