Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Projekt edukacyjni klasy IIa

23 stycznia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nastąpiła uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy 2A w związku z realizowanym projektem edukacyjnym. Drugoklasiści pod opieką wychowawcy p. Jolanty Smolińskiej wybrali temat: „Czasy młodości naszych babć i dziadków”.

Uczniowie podzielili się losowo na 5 grup, które zajęły się poszczególnymi podtematami: „Muzyka w czasach młodości naszych babć i dziadków”, „Zabawy naszych babć i dziadków”, „Moda w czasach młodości naszych babć i dziadków”, „Obowiązki szkolne naszych babć i  dziadków’’ i „Obyczaje w czasach młodości naszych babć i dziadków”. Zadaniem uczniów było zgromadzenie jak największej ilości informacji na dany temat i zaprezentowanie ich w dowolny sposób.

W związku ze szczególną tematyką projektu na dzień prezentacji wybrano właśnie styczniowe święto Babć i Dziadków. Na uroczystość zaproszono babcie i dziadków, rodziców, dyrekcję szkoły oraz grono pedagogiczne. Świętowanie rozpoczęto od krótkiego programu artystycznego, odśpiewania „sto lat” dla naszych babć i dziadków oraz skonsumowania pysznego tortu. Potem przyszedł czas na część oficjalną w której głos przejęli liderzy wszystkich 5-ciu grup. Zgromadzone informacje i materiały ( np. wywiady, stare fotografie, dokumenty) zaprezentowano w sposób różnorodny i ciekawy - wyświetlono filmy, prezentacje multimedialne, pokazy multimedialne, przedstawiono scenki itp. Na twarzach gości królował szeroki uśmiech, nie zabrakło również kilku chwil wzruszenia. Na koniec uczniowie klasy II A odtańczyli Twista i zaprosili wszystkich gości na poczęstunek.

Projekt edukacyjny to doskonała szansa dla uczniów na poszerzenie wiedzy i wykazanie się. Ciekawy temat skłania do dociekliwych poszukiwań i znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania.W czasie realizacji projektu edukacyjnego uczniowie jasno określali cele projektu i sami rozwiązywali problemy określone w temacie. Zbierali, selekcjonowali, przetwarzali i opracowywali informacje. W bardzo dobrym stopniu zrealizowali zamierzone cele. Optymalnie wykorzystali czas prezentacji. Wzajemnie udzielali sobie informacji. Wspólnie podejmowali decyzje i słuchali się nawzajem. Byli zaangażowani w pracę innych. Dokonywali samooceny postępów w pracy. I to było dobre podczas realizacji tego projektu. Pozostałym klasom drugim życzymy równie owocnego zakończenia pracy.