Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Samorząd Uczniowski

samZarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

 Przewodnicząca – Julia Liberadzka 2a
Z-ca Przewodniczącej –Maja Bagińska 7c
Sekretarz -  Wiktoria Rostkowska 3a

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. p. Ewa Kamińska
2. Ks. Grzegorz Ostrowski
3. p. Ewa Ździebłowska

 

Rzecznik Praw Ucznia:

 p. Monika Orłowska-Wiśniewska

sam2

wybory

 

 

 

 

skanowanie0002