Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2018

suSamorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w życie szkoły – mamy prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Jest on organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. 

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

 

W dniu 17.10.2018 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu SU, na funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. W wyniku demokratycznego głosowania wyłoniono przewodniczącą SU- Julię Liberadzką (IIIa gimn.), zastępcę –Karolinę Aleksandrowicz (IVa ) oraz skarbnika – Aleksandrę Walczyńską (VIII d).

Opiekunami SU zostali wybrani: p. Ewa Kamińska, p. Ewa Zdziebłowska i ks. Paweł Perdion, natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia została p. Edyta Pałaszewska.

Wszystkim gratulujemy i życzymy realizacji wielu pomysłów oraz owocnej współpracy :)

Galeria zdjęć