Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 1

w Nasielsku w roku szkolnym 2016/ 2017:

DSC 0386

Przewodniczącą SU – Maja Wyszyńska 3a

Wice przewodnicząca – Patrycja Domała 3b

Skarbnik - Julia Liberadzka 1a

 

Opiekunowie:

 

Pani Ewa Kamińska

Pani Lidia Chojnacka

Ks. Grzegorz Adam Ostrowski

 

DSC 0334