Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

 

mgr Świderska Katarzyna

 

zastępca dyrektora

 

mgr Orłowska-Wiśniewska Monika

 

NAUCZYCIELE:

Banaszkiewicz Marcin – wychowanie fizyczne, informatyka

Białorucka Beata - nauczanie wczesnoszkolne

Bober Krystyna – nauczyciel wspomagający

Bugalski Robert – wychowanie fizyczne, informatyka

Ciskowska Anita – nauczanie wczesnoszkolne

Chmielewska Anna – technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Chmielewska Joanna – nauczanie wczesnoszkolne

Chojnacka Lidia - matematyka

Chojnacki Sławomir - matematyka - informatyka

Chrzanowska Bożena – biblioteka, plastyka

Czajkowska Justyna – j.rosyjski

Domańska Agnieszka – biologia, przyroda

Fabisiak-Zalewska Iwona – j.angielski

Fijalska Dorota - nauczanie wczesnoszkolne

Górecka Iwona - historia

Grubecka Maja – j.angielski

Jankowska Justyna - nauczanie wczesnoszkolne

Kamińska Ewa - religia, wdż

Kosztowniak Piotr – wychowanie fizyczne

Łączyńska Anna - nauczyciel wspomagający

Łączyński Waldemar – fizyka

Majewska Małgorzata - nauczanie przedszkolne

Olszewska Elżbieta - nauczyciel wspomagający, terapia pedagogiczna

Ostaszewska Joanna - muzyka

Pałaszewska Edyta – j.polski

Pichalska Joanna – nauczanie wczesnoszkolne

Podgórska Dorota – geografia, wos, wychowanie fizyczne

Raczkowska Krystyna - matematyka

Rutkowska Anna – j.polski

Sadowska Wioletta - biblioteka, j.polski

Sawicka Karolina - nauczanie przedszkolne

Soliwoda Kinga – j.polski

Sosnowska Martyna - pedagog

Stasiak-Klećkowska Marta – j.niemiecki (urlop macierzyński)

Turek Nina - logopeda, wychowawca świetlicy

Wilczyńska Ewa – j.angielski

Wrońska Marta - nauczanie wczesnoszkolne

Zdziebłowska Ewa – j.polski, wychowawca świetlicy

Zień Małgorzata - chemia, fizyka, biologia