Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

UNICEF

Nasza szkoła współpracuje z UNICEF

Priorytety UNICEF

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Właściwa opieka nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia daje szansę na jego prawidłowy rozwój. UNICEF stara się zapewnić dzieciom i ich matkom jak najlepsze warunki. UNICEF otacza kobiety w ciąży troskliwą opieką. Ponadto zapewnia dzieciom podstawowe szczepienia, m.in. przeciw odrze i tężcowi oraz dostęp do czystej wody. Rozdaje rodzinom moskitiery chroniące przed malarią, a niedożywionym dzieciom dostarcza żywność terapeutyczną.

 

 

Równy dostęp do edukacji chłopców i dziewczynek

UNICEF dba o to, by wszystkie dzieci miały równy dostęp do edukacji. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, powinni mieć jednakowe prawo do nauki. UNICEF buduje, remontuje i wyposaża szkoły, w których instaluje także ujęcia wody i toalety. Ponadto dostarcza dzieciom przybory szkolne. W czasie wojen i katastrof naturalnych dystrybuuje „szkołę w pudełku", czyli zestaw umożliwiający naukę w tym trudnym okresie.

 

Ochrona dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją

W wielu zakątkach świata trwają nieustanne wojny, w których biorą udział dzieci. UNICEF zajmuje się ochroną dzieci przed włączaniem ich w działania zbrojne oraz przed wykorzystywaniem do ciężkiej pracy. UNICEF stara się także zapewnić opiekę dzieciom dyskryminowanym ze względu na pochodzenie czy religię, a także tym wykorzystywanym seksualnie. Przeciwdziała również zjawiskom handlu dziećmi.

 

 

Zapobieganie HIV/AIDS

Poważnym problemem współczesnego świata staje się rosnąca wciąż liczba zachorowań na HIV i AIDS, zwłaszcza wśród dzieci i kobiet. Jednocześnie wzrasta liczba sierot, których rodzice zmarli z powodu wirusa. UNICEF podejmuje wiele działań, które z jednej strony mają przełamać negatywne nastawienie ludzi do osób dotkniętych chorobą, a z drugiej strony mają kształtować świadome postawy młodzieży i uczyć jak uniknąć zakażenia.

 

Obrona praw dziecka

Zagwarantowanie dzieciom ich praw jest kolejnym z głównych celów działalności UNICEF. Organizacja współpracuje z państwami, aby prawa dzieci były przestrzegane. Monitoruje działania władz oraz wspiera inicjatywy, które mają na celu zagwarantowanie dzieciom korzystania z ich praw. Wszystko to ma na celu zapewnienie najmłodszym jak najlepszych warunków do rozwoju.

 

 

Justyna Kownacka