Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Wolontariat

Wolontariat w naszej szkole

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” jest największą pozarządową organizacją charytatywną w Polsce, która ratuje życie wyposażając publiczne szpitale dziecięce w wysoce specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny. Została ona założona w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.

Nasza szkoła od wielu lat wspiera fundację Jurka Owsiaka. Nasi uczniowie chętnie biorą w niej udział. Gdyby spojrzeć cztery lata wstecz można by było wywnioskować, że liczba chętnych regularnie wzrasta tak samo jak ilość zebranych pieniędzy.

UNICEF

Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, edukacji ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem. W 2010 roku zbieraliśmy fundusze na etiopski program walki z tężcem noworodkowym. Celem akcji jest zaszczepienie przeciwko tężcowi kobiet w ciąży, aby ochronić matkę i dziecko przed zakażeniem, jakie często ma miejsce w trakcie porodu bez dostępu do bieżącej wody i pomocy medycznej.

Polski Czerwony Krzyż

Działalność PCK uczy zarówno młodzież jak i dorosłych jak łatwo i przyjemnie nieść pomoc innym. Polski Czerwony Krzyż nie zajmuje się tylko akcjami zarobkowymi, ale także pokazuje jak w razie wypadku pomóc poszkodowanym, a także zachęca ludzi do oddawania krwi innym. W sierpniu każdego roku kółko PCK przeprowadza zbiórkę pieniężną na wrześniową „Wyprawkę dla żaka”, zaś w listopadzie bierze udział w akcji „Prawda o AIDS – Przekaż ją dalej”. Tuż przed Bożym Narodzeniem włączamy się do ogólnopolskiej akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, polegającej na rozprowadzaniu paczek żywnościowych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wolontariusze naszego koła w lipcu i sierpniu 2009 r. oraz listopadzie 2010 r. zbierali fundusze na pomoc powodzianom, zaś w styczniu 2010 r. zorganizowana została zbiórka wspierająca poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti. W październiku 2009 r. nawiązaliśmy współpracę z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku. Od tej pory członkowie naszego koła służą tam pracą wolontaryjną. W roku szkolnym 2007/2008 grupa członków SK PCK włączyła się do przygotowania zabawy choinkowej, organizowanej przez Akcję Katolicką, dla dzieci z rodzin potrzebujących materialnego wsparcia. Każdego roku członkowie koła biorą udział w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia, którą organizuje Zarząd Rejonowy PCK w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach akcji propagowania honorowego krwiodawstwa przystąpiliśmy do Powiatowego Konkursu Poetyckiego „O rubinową Kroplę”, w którym jedna z uczennic naszego gimnazjum - Marta Rucińska zajęła III miejsce (rok szkolny 2008/2009). 11 grudnia 2010r. delegacja członków koła uczestniczyła w uroczystych obchodach 52-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, zorganizowanych przez ZR PCK w Nowym Dworze Mazowieckim. Byliśmy odpowiedzialni za oprawę artystyczną tego przedsięwzięcia.

Klub Gaja

Klub Gaja jest jedną z najstarszych polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt . Został założony przez Jacka Bożka w 1988 roku. Od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Nasza szkoła włączyła się do tego programu w roku szkolnym 2008/2009. Program "Święto Drzewa" to przede wszystkim zbiórki makulatury pod hasłem " Zbieraj makulaturę, ratuj konie". Pieniądze pochodzące ze sprzedaży zużytego papieru przez szkoły i instytucje są przeznaczone na wykupywanie koni przeznaczonych na rzeź i zorganizowanie im opieki. Uczniowie naszej szkoły po raz trzeci zbierają fundusze na tę akcję.

Oprócz tych akcji nasza szkoła zbiera:

  • Korki – na potrzeby uczniów pochodzących z ubogiej rodziny.
  • Baterie – Firma Reba za każdy kilogram baterii daje nam jeden punkt, który przeznaczamy potem na budowę szkół dla powodzian.
  • Puszki – Dostajemy od firmy Recal pieniądze, które przeznaczamy na pomoce naukowe, nagrody dla uczniów itp.

Prezentacje przygotowała grupa V klasy II a:

Barbara Konerberger

Olga Chojnacka

Bartosz Ślesicki

Janusz Antosik